Comité Zonuendan, bestaande uit een groep jonge enthousiaste Rouveners, is voortgekomen uit de organisatie van wijlen Radio Rouveen.

radiorouveenlogo

Inmiddels heeft de groep organisatoren al tal van activiteiten op zijn naam gezet zoals de jaarlijks terugkerende Klompenrace, De nacht van de Klomp, de Boerenbruiloft, Op boeren toeren / Pannekoeknbakkn, de vierjaarlijkse Agrarische Zomerspelen. En het in 2009 voor het eerst georganiseerde Slootie Spring’n 
Comité Zonuendan is een reactie op de afbrokkeling van de boerenstand in dorp Rouveen. Doordat vele boeren hun deuren sloten, werd het leven in het dorp gejaagder en het sociale leven meer en meer gefragmenteerd.

Doelstelling van de organisatie is daarom om de boerencultuur in ere te houden, de saamhorigheid tussen de verschillende gelederen in de boerengemeenschap te bevorderen en de gemoedelijkheid in het dorp kost wat kost te bewaren.

Daartoe worden activiteiten georganiseerd die enerzijds amusement bieden en anderzijds aandacht vragen voor het instandhouden van de eeuwenoude boerencultuur en het bijbehorende boerenerfgoed.

Hoofdmotto van ‘Comité Zonuendan’ is: ”Voor Rouveen, door Rouveen.”

In de praktijk komt dat neer op evenementen met een lach en een boodschap, voor jong en oud, Hervormd of Gereformeerd; activiteiten zonder ‘scherpe randen’. ‘Comité Zonuendan’ bestaat van incidentele bijdragen; zowel morele, materiele als financiële steun.

Comité Zonuendan bestaat uit een harde kern organisatoren die jaarlijks aangevuld wordt met slapende, ooit-actieve en -ieder jaar weer- nieuwe leden. De organisatie is doelbewust niet aan een kerkgenootschap verbonden. Getracht wordt dat het comité een juiste afspiegeling is van de Rouveense bevolking.