Klompenrace 2016

“Op de loop!!!”

Het jaar is bijna weer om en dus is het in Rouveen traditiegetrouw weer tijd voor de Klompenrace.

Op woensdag 28 december 2016 zal het dorp, rond het nachtelijke uur, weer luidruchtig gewekt worden door de massaal klepperende klompenlopers.

Dit jaar staat de nachtelijke atletiekwedstrijd op klompen geheel in het teken van de jacht.

Tegenwoordig moeten we eigenlijk spreken over wildbeheer, want de jacht is hier bedoeld om de wildstand op een aanvaardbaar niveau te houden.

Het dorp Rouveen is van oudsher een boerendorp en bij menigeen bekend vanwege het kenmerkende slagenlandschap. Dit prachtige landschap wordt, met name in de zomermaanden, voor een groot deel bevolkt door vee, maar naast de koeien, paarden en schapen, lopen er nog veel meer diersoorten in de vrije natuur rond. Sommigen zijn in grote getale te bewonderen, zoals eenden, ganzen en zwanen en anderen verstopt en nauwelijks zichtbaar, zoals vossen en reeën. En, niet te vergeten, de weidevogels, zoals de kievit en de grutto zijn hier in het veld vertegenwoordigd.

Binnen de dorpsgrenzen zijn zo’n 30 jagers actief, die gezamenlijk de lokale wild beheren. De jagers hebben onder andere de taak, om schadelijk wild, dat een bedreiging voor de weidevogels vormt, in toom houden. Maar ook bij overpopulatie van bepaalde diersoorten, moet soms worden ingegrepen, om de biodiversiteit te behouden.

Het organiserend comité speelt hierop in met het thema “Op de loop!!!”, een dubbelzinnige verwijzing naar de loop op het jachtgeweer en de Klompenloop door het dorp. De klompenlopers nemen het hazenpad dwars door de dorpskern van Rouveen, waarbij zij onderweg diverse jagersposten passeren en maken jacht op de titel snelste klompenloper 2016.

Houdt onze website in het vizier voor de laatste nieuwtjes over dit thema, de route, etc.

Of volg ons via Facebook (www.facebook.com/comite.zonuendan) of Twitter (@zonuendan1).